Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:14 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:14
Datum och tid: 2018-01-25 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU11)
Beredning
Skrivelse 2017/18:57 och motioner
Föredragande: LL

3. Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet (JuU12)
Beredning
Proposition 2017/18:58 och motion
Föredragande: CU

4. Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner (JuU5y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Proposition 2017/18:59 och motioner
Föredragande: KH

5. Överlämnande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2017/18:1560 av Johnny Skalin (SD) till näringsutskottet och motion 2017/18:3867 yrkande 4 av Andreas Carlson m.fl. (KD) till socialförsäkringsutskottet
Föredragande: TL

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Inbjudningar och besök

9. Arbetsplan

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 januari 2018 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 13
PM och motioner
PM och motion
PM och motioner
Motion 2017/18:1560 och 2017/18:3867 yrk.4
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
-
Arbetsplan 13