Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:15 Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15
Datum och tid: 2018-01-30 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. EU-information från regeringen ang. datalagring

2. Justering av protokoll

3. Unga lagöverträdare (JuU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: TL

4. Mottagande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2017/18:3778 yrkande 3 av Anders W Jonsson m.fl. (C) från socialutskottet
Föredragande: TL

5. Fråga om att bjuda in Säkerhetspolisen

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Inbjudningar och besök

9. Arbetsplan

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 februari 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 14
PM, recit och motionshäfte
Motion 2017/18:3778 yrkande 3
-
-
-
-
Arbetsplan 14