Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:17 Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17
Datum och tid: 2018-02-15 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Unga lagöverträdare (JuU18)
Justering
Motioner
Föredragande: TL

3. Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner (JuU5y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Ev. justering
Proposition 2017/18:59 och motioner
Föredragande: KH

4. Straffrättsliga frågor (JuU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: CU

5. Riksrevisionens rapport om polisens forensiska organisation (JuU22)
Beredning
Proposition 2017/18:50 och motioner
Föredragande: AF

6. Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar (JuU28)
Beredning
Proposition 2017/18:48
Föredragande: AF

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 mars 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2017/18:16
Utkast till betänkande 2017/18:JuU18
Utkast till yttrande 2017/18:JuU5y
PM, recit och motionshäfte
PM och motioner
PM
-
Inkomna skrivelser
-
Arbetsplan 16