Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:18 Torsdag 2018-03-01 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:18
Datum och tid: 2018-03-01 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Överläggning med regeringen om förslag till förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU:s informationssystem (två förslag)

2. EU-information från regeringen inför RIF-rådet 8-9 april

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Inbjudningar och besök

7. Arbetsplan

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 17
Inkomna EU-dokument
-
Inbjudan till utskottsledamöter till middag i Handels hus den 25 april 2018
Arbetsplan 17