Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:19 Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:19
Datum och tid: 2018-03-08 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Redovsining av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2016 (JuU10)
Justering
Skrivelse 2016/17:69
Föredragande: KH

3. Kriminalvårdsfrågor (JuU16)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: LL

4. Polisfrågor (JuU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: KH

5. Beredskapspolis
Fråga om yttrande från försvarsutskottet
Föredragande: TL

6. Våldsbrott och brottsoffer (JuU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: LL

7. En utvidgning av kapningsbrottet (JuU20)
Beredning
Proposition 2017/18:73
Föredragande: FJ

8. Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål (JuU23)
Beredning
Proposition 2017/18:67
Föredragande: PF

9. Förslag till förordningar om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polisarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration) och (gränser och viseringar)
Subsidiaritetsprövning
Beredning
KOM (2017) 794 och KOM (2017) 793
Föredragande: AF

10. EU-frågor

11. Inkomna skrivelser

12. Inbjudningar och besök

13. Arbetsplan

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 16
Utkast till betänkande 2017/18:JuU10
Utkast till betänkande 2017/18:JuU16
PM, recit och motionshäfte
PM och motion
PM, recit och motionshäfte
PM
PM
PM, KOM (207) 793 och KOM(2017) 794
-
-
-
Arbetsplan 18