Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Torsdag 2017-09-21 kl. 10:15

Torsdag 2017-09-21 kl. 10:15

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-09-21 10:15
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av rikspolischef Dan Eliasson

2. Besök av justitieminister Morgan Johansson (kl.10.45)

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Inbjudningar och besök

7. Arbetsplan

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 oktober 2017 kl. 11.00.

Bilagor


-
-
Protokoll 1
Utkast till arbetsordning för JPSG
- Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
-
Arbetsplan 3