Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:20 Torsdag 2018-03-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:20
Datum och tid: 2018-03-15 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av statssekreterarna Charlotte Svensson (justitiedepartementet) och Jan Salestrand (försvarsdepartementet) ang. riksdagens tillkännagivande om Rekryteringsmyndigheten

2. Justering av protokoll

3. Kriminalvårdsfrågor (JuU16)
Justering
Motioner
Föredragande: LL

4. Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar (JuU28)
Justering
Proposition 2017/18:48
Föredragande: AF

5. Processrättsliga frågor (JuU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: PF

6. Elektronisk övervakning av kontaktförbud (JuU25)
Beredning
Proposition 2017/18:81 och motioner
Föredragande: LL

7. Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning (JuU27)
Beredning
Proposition 2017/18:88
Föredragande: CU

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Inbjudningar och besök

11. Arbetsplan

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 10.00.

Bilagor


PM
Protokoll 19
Utkast till betänkande 2017/18:JuU16
Utkast till betänkande 2017/18:JuU28
PM, recit och motioner
PM och motioner
PM
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
-
Arbetsplan 19