Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:21 Torsdag 2018-03-22 kl. 10:00

Torsdag 2018-03-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:21
Datum och tid: 2018-03-22 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. En utvidgning av kapningsbrottet (JuU20)
Justering
Proposition 2017/18:73
Föredragande: FJ

3. Riksrevisionens rapport om polisens forensiska organisation (JuU22)
Justering
Proposition 2017/18:50 och motioner
Föredragande: AF

4. Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål (JuU23)
Justering
Proposition 2017/18:67
Föredragande: PF

5. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag (JuU21)
Beredning
Proposition 2017/18:89 och motioner
Föredragande: KH

6. Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning (JuU33)
Beredning
Proposition 2017/18:113
Föredragande: PF

7. Mottagande av motionsyrkande
Omedelbar justering
Motion 2016/17:3387 yrkande 20 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) från utrikesutskottet
Föredragande: TL

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Inbjudningar och besök

11. Arbetsplan

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 20
Utkast till betänkande 2017/18:JuU20
Utkast till betänkande 2017/18:JuU22
Utkast till betänkande 2017/18:JuU23
PM och motioner
PM
PU och motion 2016/17/3387 yrkande 20
-
-
PM
Arbetsplan 20