Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:22 Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-03-27 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ang. arbetet mot brott med antisemitiska motiv och hatbrott

2. Justering av protokoll

3. Straffrättsliga frågor (JuU14)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: CU

4. Våldsbrott och brottsoffer (JuU17)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: LL

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Inbjudningar och besök

8. Arbetsplan

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 21
Utkast till betänkande 2017/18:JuU14
Utkast till betänkande 2017/18:JuU17