Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:24 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-04-17 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Elektronisk övervakning av kontaktförbud (JuU25)
Justering
Proposition 2017/18:81 och motioner
Föredragande: LL

3. Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning (JuU27)
Justering
Proposition 2017/18:88
Föredragande: CU

4. Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden (JuU24)
Beredning
Proposition 2017/18:86 och motionsyrkande
Föredragande: LL

5. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
Skrivelse 2017/18:118
Föredragande: AF/SN

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Inbjudningar och besök

9. Arbetsplan

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 april 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 23
Utkast till betänkande 2017/18:JuU25
Utkast till betänkande 2017/18:JuU27
PM och motion
PM
-
Inkomna skrivelser