Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-04-19 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Polisfrågor (JuU13)
Justering
Motioner
Föredragande: KH

3. Processrättsliga frågor (JuU15)
Justering
Motioner
Föredragande: PF

4. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag (JuU21)
Forts. beredning
Proposition 2017/18:89 och motioner
Föredragande: KH

5. En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet (JuU29)
Beredning
Proposition 2017/18:177 och motioner
Föredragande: PF

6. Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering (JuU32)
Beredning
Proposition 2017/18:123 och motioner
Föredragande: LL

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 24
Utkast till betänkande 2017/18:JuU12
Utkast till betänkande 2017/18:JuU15
PM och yttranden från KU4y och FöU8y
PM och motioner
PM och motioner
Inkomna EU-dokument
Remissvar Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)
-
Arbetsplan 22