Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:26 Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Torsdag 2018-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26
Datum och tid: 2018-04-26 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot (JuU31)
Justering
Proposition 2017/18:126
Föredragande: CU

3. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Skrivelse 2017/18:75
Föredragande: AF

4. En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet (JuU29)
Fortsatt beredning
Proposition 2017/18:177 och motioner
Föredragande: PF

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Inbjudningar och besök

8. Arbetsplan

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 25
Utkast till betänkande 2017/18:JuU31
Utkast till yttrande 2017/18:JuU6y
PM, motioner och skrivelse
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
PM om besök från Tunisien 13-16 maj
PM om inbjudan från Europaparlamentet, inbjudan, agenda
Arbetsplan 23§