Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:27 Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-05-03 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag (JuU21)
Justering
Proposition 2017/18:89 och motioner
Föredragande: KH

3. Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden (JuU24)
Justering
Proposition 2017/18:86 och motionsyrkande
Föredragande: LL

4. Vårändringsbudget för 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2017/18:99
Föredragande: SN

5. Klassificering av nya psykoaktiva substanser
Fråga om yttrande till socialutskottet
Beredning
Proposition 2017/18:221
Föredragande: TL

6. Fråga om utskottsinitiativ

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 26
Utkast till betänkande 2017/18:JuU21
Utkast till betänkande 2017/18:JuU24
PM, utdrag ur propositionen, protokollsutdrag
PM och motion 2017/18:4158
6. Begäran om utskottsinitiativ
7. -
8. -
9. PM Veterandagen
10. Arbetsplan 24