Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-05-17 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet (JuU29)
Justering
Proposition 2017/18:177 och motioner
Föredragande: PF

3. Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering (JuU32)
Justering
Proposition 2017/18:123 och motioner
Föredragande: LL

4. Klassificering av nya psykoaktiva substanser (JuU7y)
Yttrande till socialutskottet
Justering
Proposition 2017/18:221
Föredragande: TL

5. Förslag till förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol - subsidiaritetsprövning
Beredning
7586/18
Föredragande: SN

6. En ny strafftidslag (JuU30)
Beredning
Proposition 2017/18:250 och motion
Föredragande: AWK

7. En mer heltäckande terrorismlagstiftning (JuU35)
Beredning
Proposition 2017/18:174 och motioner
Föredragande: CU

8. Ny kamerabevakningslag (JuU36)
Beredning
Proposition 2017/18:231 och motioner
Föredragande: CU

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Inbjudningar och besök

12. Arbetsplan

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 maj 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 27
Utkast till betänkande 2017/18:JuU29
Utkast till betänkande 2017/18:JuU32
Utkast till yttrande 2017/18:JuU7y
PM, 7586/18 och Faktapm 2017/18:80
PM och motion
PM och motioner
PM och motioner
-
Inkomna skrivelser
Inbjudan till seminarium Bratislava den 21 juni om näthat
Inbjudan till parlamentariskt forum om underrättelsesäkerhet i Berlin den 2 juli och program
Arbetsplan 25