Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:29 Torsdag 2018-05-24 kl. 09:45

Torsdag 2018-05-24 kl. 09:45

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29
Datum och tid: 2018-05-24 09:45
Plats: RÖ 7-44

1. Förslag till förordning om gränsöverskridande åtkomst av elektronisk bevisning i straffrättsliga förfaranden, COM(2018) 225
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark

2. Förslag till direktiv om skyldighet för vissa tjänsteleverantörer att utse företrädare inom unionen, COM(2018) 226
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark

3. Justering av protokoll

4. Brottsdatalag (JuU37)
Beredning
Proposition 2017/18:232
Föredragande: KH

5. Kriminalvårdsdatalag - en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning (JuU38)
Beredning
Proposition 2017/18:248
Föredragande: LL

6. Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (JuU39)
Beredning
Proposition 2017/18:234 och motion
Föredragande: PF

7. Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall (JuU8y)
Fråga om yttrande till socialutskottet
Beredning
Proposition 2017/18:215
Föredragande: TL

8. Förslag till direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användningen av finansiell information för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott - subsidiaritetsprövning
Beredning
COM(2018) 213
Föredragande: SN
Kompletterande handlingar skickas under morgondagen

9. EU-frågor

10. Inkomna skrivelser

11. Inbjudningar och besök

12. Arbetsplan

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 maj 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Faktapm 2017/18:FPM88, COM(2018) 225
Faktapm 2017/18:FPM88, COM(2018) 226
Protokoll 28
PM
PM
PM och motion
PM, motioner och PU från SoU
COM(2018) 213. Kompletterande handlingar skickas under morgondagen.
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser