Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:3 Tisdag 2017-10-03 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-10-03 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information inför RIF-råd den 12-13 oktober 2017

2. Justering av protokoll

3. Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte (JuU2)
Beredning
Proposition 2016/17:214
Föredragande: KH

4. En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater (JuU3)
Beredning
Proposition 2016/17:209
Föredragande: CO

5. Nya regler för bevisinhämtning inom EU (JuU4)
Beredning
Proposition 2016/17:218
Föredragande: CU

6. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Proposition 2016/17:222 och motion
Föredragande: LL

7. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Föredragande: AF

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Inbjudningar och besök

11. Arbetsplan

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 11.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2017/18:2
PM
PM
PM
PM, motion och PU
PM och underlag från KU
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
-
Arbetsplan 4
---
PM Utredningar m.m. inom justitieutskottets beredningsområde