Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:30 Torsdag 2018-05-31 kl. 10:00

Torsdag 2018-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-05-31 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information inför RIF-rådet den 4-5 juni 2018
Information
Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl. Justitiedepartementet

2. Justering av protokoll

3. En ny strafftidslag (JuU30)
Justering
Proposition 2017/18:250 och motion
Föredragande: AWK

4. Förslag till förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet - subsidiaritetsprövning
Beredning
COM(2018) 212
Föredragande: SN

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Inbjudningar och besök

8. Arbetsplan

9. Övriga frågor

10. Besök av rikspolischef Anders Thornberg och statssekreterare Charlotte Svensson (kl. 11.00)

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 29
Utkast till betänkande 2017/18:JuU30
PM, Faktapm 2017/18:FPM90 och COM(2018) 212
-
-
-
Arbetsplan 26