Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:31 Torsdag 2018-06-07 kl. 10:00

Torsdag 2018-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-06-07 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. En mer heltäckande terrorismlagstiftning (JuU35)
Justering
Proposition 2017/18:174 och motioner
Föredragande: CU

3. Ny kamerabevakningslag (JuU36)
Justering
Proposition 2017/18:231 och motioner
Föredragande: CU

4. Brottsdatalag (JuU37)
Justering
Proposition 2017/18:232
Föredragande: KH

5. Kriminalvårdsdatalag - en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning (JuU38)
Justering
Proposition 2017/18:248
Föredragande: LL

6. Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (JuU39)
Justering
Proposition 2017/18:234 och motion
Föredragande: PF

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 augusti 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 30
Utkast till betänkande 2017/18:JuU35
Utkast till betänkande 2017/18:JuU36
Utkast till betänkande 2017/18:JuU37
Utkast till betänkande 2017/18:JuU38
Utkast till betänkande 2017/18:JuU39
Inkomna EU-dokument
-
-
-
Subsidiaritetsprövningar under sommaren
Bemyndigande att justera protokoll
- - - - - - - - -
Inbjudan till sommarkaffe