Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-24 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Val av vice ordförande

2. Besök av generaldirektör Monica Rodrigo, Rättsmedicinalverket

3. Justering av protokoll

4. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (JuU2y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Proposition 2016/17:222
Föredragande: LL

5. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)
Yttrande till finansutskottet
Justering
Proposition 2017/18:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: CU

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Inbjudningar och besök

9. Arbetsplan

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 10.00.

Bilagor


-
-
Protokoll 4
Utkast till yttrande 2017/18:JuU2y
Utkast till yttrande 2017/18:JuU1y
Inkomna EU-dokument
-
-
Arbetsplan 6