Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Torsdag 2017-10-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-10-26 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Överläggning med regeringen i EU-frågor

2. Justering av protokoll

3. Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte (JuU2)
Justering
Proposition 2016/17:214
Föredragande: KH

4. En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater (JuU3)
Justering
Proposition 2016/17:209
Föredragande: CO

5. Nya regler för bevisinhämtning inom EU (JuU4)
Justering
Proposition 2016/17:218
Föredragande: CU

6. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU3y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Föredragande: AF

7. Budget Rättsväsendet Utgiftsområde 4 (JuU1)
Beredning
Proposition 2017/18:1 och motioner
Föredragande: CU

8. EU-frågor

9. Inkomna skrivelser

10. Inbjudningar och besök

11. Arbetsplan

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 november 2017 kl. 10.00.

- - - -
Direkt efter sammanträdet kommer UD att lämna information om relationerna med USA m.m. till de ledamöter som deltar i utskottsresa till Baltimore och Chicago

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 5
Utkast till betänkande 2017/18:JuU2
Utkast till betänkande 2017/18:JuU3
Utkast till betänkande 2017/18:JuU4
Utkast till yttrande 2017/18:JuU3y
PM och motioner
Inkomna EU-dokument
-
-
Arbetsplan 7