Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:7 Torsdag 2017-11-09 kl. 10:00

Torsdag 2017-11-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7
Datum och tid: 2017-11-09 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet - myndighetsfrågor m.m. (JuU1)
Beredning
Proposition 2017/18:1 och motioner
Föredragande: KH, LL, EL, CO

3. Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten (JuU8)
Beredning
Proposition 2017/18: 26 och motioner
Föredragande: KH

4. Förslag om ändring av förordning vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna - subsidiaritetsprövning
Beredning
KOM(2017) 571
Föredragande: AF

5. Kommissionens arbetsprogram 2018
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
KOM(2017) 650
Föredragande: AF

6. Mottagande av motionsyrkande
Beredning
Omedelbar justering
Motion 2017/18:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4 från socialutskottet
Föredragande: TL

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 november 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 6
PM
PM och motioner
PM, KOM(2017) 571 och 2017/18:FPM15
PM, KOM(2017) 650 med bilagor
Motion 2017/18:3232
Inkomna EU-dokument
-
Inbjudan till Riksbanken och Inbjudan till "10th Parliamentary Intelligence Security Forum" den 7 december 2017 i Washington, USA
Arbetsplan 8