Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:8 Torsdag 2017-11-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-11-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8
Datum och tid: 2017-11-16 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Överläggning med regeringen om förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

2. Överläggning med regeringen om förslag till direktiv om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än pengar

3. Justering av protokoll

4. Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet (JuU5)
Justering
Skrivelse 2016/17:223 och motion
Föredragande: EL

5. Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten (JuU8)
Justering
Proposition 2017/18: 26 och motioner
Föredragande: KH

6. Kommissionens arbetsprogram 2018 (JuU4y)
Yttrande till utrikesutskottet
Justering
KOM(2017) 650
Föredragande: AF

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Inbjudningar och besök

10. Arbetsplan

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 november 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 7
Utkast till betänkande 2017/18:JuU5
Utkast till betänkande 2017/18:JuU8
Utkast till yttrande 2017/18:JuU4y
Inkomna EU-dokument
-
Folk och Försvar Rikskonferens 2018
Arbetsplan 9