Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:9 Torsdag 2017-11-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-11-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2017/18:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9
Datum och tid: 2017-11-23 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)
Prel. justering
Proposition 2017/18:1 och motioner
Föredragande: KH, LL, EL

3. Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet (JuU6)
Beredning
Proposition 2016/17:224 och motioner
Föredragande: KH

4. Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar (JuU7)
Beredning
Proposition 2017/18:35 och motioner
Föredragande: LL

5. Utskottsinitiativ

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Inbjudningar och besök

9. Arbetsplan

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 november 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 8
Utkast till betänkande 2017/18:JuU1
PM och motionshäfte
PM och motionshäfte
Begäran om utskottsinitiativ
Inkomna EU-dokument
-
Inbjudan till Riksdagsseminarium
Arbetsplan