Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:1 Tisdag 2018-10-02 kl. 11:30

Tisdag 2018-10-02 kl. 11:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:1
Datum och tid: 2018-10-02 11:30
Plats: RÖ 7-44

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE PÅ KALLELSE AV RIKSDAGENS TALMAN

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Presentationsrunda

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde torsdagen den 4 oktober 2018 kl. 10.00

Bilagor