Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:10 Torsdag 2018-11-29 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-11-29 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-råd den 6-7 december 2018

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 9
Inkomna EU-dokument
Anmälan till besök och program till Kammarrätten