Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-12-11 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Överläggning med regeringen i EU-frågor
- Fonden för integrerad gränsförvaltning
- Fonden för inre säkerhet

2. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)
Justering alt. fortsatt beredning
Proposition 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CU, KH, LL, EH

3. Justering av protokoll

4. EU-frågor

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 december 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Utkast till betänkande 2018/19:JuU1 (kommer att skickas ut på måndag den 10 december)
Protokoll 11
Inkomna EU-dokument
Inbjudan till julkaffe