Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:13 Onsdag 2018-12-12 kl. 18:00

Onsdag 2018-12-12 kl. 18:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:13
Datum och tid: 2018-12-12 18:00
Plats: RÖ 7-44

1. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)
Justering
Proposition 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CU, KH, LL, EH

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 december 2018 kl. 10.00.

Bilagor


Utkast till betänkande 2018/19:JuU1
(skickas efter kl. 16.00 idag)