Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:14 Torsdag 2018-12-13 kl. 10:00

Torsdag 2018-12-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2018-12-13 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Överläggning med regeringen och information i EU-fråga
Omedelbar justering

Överläggning: Förslag till förordning om delgivning
COM(2018) 379
2017/18:FPM138

Överläggning: Förslag till förordning om bevisupptagning
COM(2018) 378
2017/18:FPM139

Information: Direktivet om bekämpning om bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter
PM

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 januari 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 12
Inkomna EU-dokument