Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:15 Torsdag 2019-01-17 kl. 10:00

Torsdag 2019-01-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2019-01-17 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. En ny kustbevakningslag
Fråga om yttrande till försvarsutskottet
Beredning
Proposition 2018/19:16
Föredragande: TL

3. EU-frågor

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 januari 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 13 och 14
PM och PU från FöU
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
PM om den parlamentariska kontrollgruppen av Europol (JPSG)
JPSG Arbetsordning

-------
Arbetsplan