Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:16 Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2019-01-24 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av generaldirektör Nils Öberg, Kriminalvården

2. Justering av protokoll

3. En ny kustbevakningslag
Fråga om yttrande till försvarsutskottet
Beredning och justering
Proposition 2018/19:16
Föredragande: TL

4. 2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU8)
Beredning
Skrivelse 2018/19:17
Föredragande: TL

5. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017 (JuU9)
Beredning
Skrivelse 2018/19:19
Föredragande: KH

6. EU-frågor

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 januari 2019 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 13 och 14
PM och PU från FöU
PM
PM
Inkomna EU-dokument
PM om den parlamentariska kontrollgruppen av Europol (JPSG)
JPSG Arbetsordning
Inkomna skrivelser
Arbetsplan