Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Torsdag 2019-02-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-02-14 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Överläggning med regeringen (Finansdepartementet)
Revidering av OLAF-förordningen
COM(2018) 338

2. Justering av protokoll

3. Unga lagöverträdare (JuU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: AF

4. Förslag till förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andar EU-informationssystem [Ecris-TCN-systemet] - subsidiaritetsprövning
Beredning
COM(2019) 3
Föredragande: AF

5. Förslag till förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften - subsidiaritetsprövning
Beredning
COM(2019) 4
Föredragande: AF

6. Mottagande av motioner
Beredning
Motion 2018/19:132 yrkande 24 av Adam Marttinen m.fl. (SD) och motion 2018/19:441 av Markus Wiechel m.fl. (SD) från konstitutionsutskottet
Föredragande:TL

7. Utskottsinitiativ

8. EU-frågor

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 februari 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Överläggnings PM och COM(2018) 338
Protokoll 17
PM, recit och motionshäfte
PM och COM(2018) 3 och FPM31
PM och COM(2018) 4 och FPM31
Motion 2018/19132 och motion 2018/19:441
Förslag till utskottsinitiativ
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Arbetsplan 12