Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:2 Torsdag 2018-10-04 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-10-04 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information från regeringen inför RIF-råd den 11-12 oktober 2018

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Kanslimeddelanden

5. Arbetsplan
(delas på bordet)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 10.00.

--------
Introduktion om utskottets EU-arbete ges kl. 09.45 (frivilligt)

Bilagor


Underlag från Regeringskansliet
Protokoll 2018/19:1
Inkomna EU-dokument