Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:20 Torsdag 2019-03-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2019-03-07 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Genomförande av rättshjälpsdirektivet (JuU20)
Statssekreterare Catharina Espmark informerar

2. Justering av protokoll

3. Polisfrågor (JuU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: KH

4. Processrättsliga frågor (JuU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK

5. Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om mottagande av motionerna 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 17, 2018/19:2845 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1 och 2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 11 från socialförsäkringsutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

6. Våldsbrott och brottsoffer (JuU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: AB

7. EU-frågor

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 11.00.

Bilagor


-
Protokoll 19
PM, recit och motionshäfte
PM, recit och motionshäfte
Motioner
PM, recit och motionshäfte
Inkomna EU-dokument
PM om besök från OECD och program
Inkomna skrivelser