Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Torsdag 2019-03-14 kl. 10:30

Torsdag 2019-03-14 kl. 10:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2019-03-14 10:30
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (JuU18)
Justering
Proposition 2018/19:37
Föredragande: TL

3. Genomförande av rättshjälpsdirektivet (JuU20)
Justering
Proposition 2018/19:42
Föredragande: TL

4. Unga lagöverträdare (JuU15)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: AF

5. Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott (JuU19)
Forts. beredning
COM(2018) 641
Föredragande: AF

6. Kriminalvårdsfrågor (JuU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: LL

7. Besök av inrikesminister Mikael Damberg (11.00)

8. EU-frågor

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 20
Utkast till betänkande 2018/19:JuU18
Utkast till betänkande 2018/19:JuU20
Utkast till betänkande 2018/19:JuU15
Utkast till utlåtande 2018/19:JuU19
PM, recit och motioner
-
-
Inkomna skrivelser
Arbetsplan 14
Inbjudan från Riksrevisionen