Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2. Justering av protokoll

3. Straffrättsliga frågor (JuU11)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: IS

4. Processrättsliga frågor (JuU12)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: MK

5. EU-frågor

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 mars 2019 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 21
Utkast till betänkande 2018/19:JuU11
Utkast till betänkande 2018/19:JuU12
-
Inkomna skrivelser