Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Torsdag 2019-03-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-03-28 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av säkerhetspolischef Klas Friberg

2. Överläggning med regeringen (kl.11.00)
Förslag till ny förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning:
Fråga om Europaparlamentets styrning av den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

3. Justering av protokoll

4. Processrättsliga frågor (JuU12)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

5. Unga lagöverträdare (JuU15)
Justering
Motioner
Föredragande: AF

6. Våldsbrott och brottsoffer (JuU14)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: AB

7. Terrorism (JuU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: MK, EL

8. EU-frågor

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 april 2019 kl. 10.00.

Bilagor


-
Underlag från Justitiedepartementet skickas ut senast under morgondagen
Protokoll 22
Utkast till betänkande 2018/19:JuU12
Utkast till betänkande 2018/19:JuU15
Utkast till betänkande 2018/19:JuU14
PM, recit och motioner
Inkomna EU-dokument
Arbetspaln 15