Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-04-04 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Straffrättsliga frågor (JuU11)
Justering
Motioner
Föredragande: IS

3. Våldsbrott och brottsoffer (JuU14)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

4. Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott (JuU19)
Justering
COM(2018) 641
Föredragande: AF

5. Polisfrågor (JuU10)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: KH

6. Kriminalvårdsfrågor (JuU13)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: LL

7. Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor (JuU21)
Beredning
Proposition 2018/19:71 och motioner
Föredragande: IS

8. En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden (JuU22)
Beredning
Proposition 2018/19:66
Föredragande: LL

9. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (JuU3y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
Skrivelse 2018/19:115
Föredragande: AF

10. EU-frågor

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 april 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 23
Utkast till betänkande 2018/19:JuU11
Utkast till betänkande 2018/19:JuU14
Utkast till betänkande 2018/19:JuU19
Utkast till betänkande 2018/19:JuU10
Utkast till betänkande 2018/19:JuU13
PM, recit och motioner
PM och recit
PM