Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-04-11 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Polisfrågor (JuU10)
Justering
Motioner
Föredragande: KH

3. Kriminalvårdsfrågor (JuU13)
Justering
Motioner
Föredragande:, LL

4. Terrorism (JuU16)
Prel. justering
Motioner
Föredragande: MK,EL

5. Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden (JuU17)
Beredning
Proposition 2018/19:60
Föredragande: KH

6. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (JuU2y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Skrivelse 2018/19:75
Föredragande: AF

7. Utskottsresa

8. Uppföljning och utvärdering

9. EU-frågor

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 24
Utkast till betänkande 2018/19:JuU10
Utkast till betänkande 2018/19:JuU13
Utkast till betänkande 2018/19:JuU16
PM
FdrPM, kansliPM och PU
PM
PM
Inkomna EU-dokument
Besök från Australien
Arbetsplan