Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-04-25 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Riksrevisionen presenterar sin granskningsrapport "Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet - brister i styrning och uppföljning" (RÌR 2019:11)

2. Justering av protokoll

3. Terrorism (JuU16)
Justering
Motioner
Föredragande: MK/EL

4. Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden (JuU17)
Justering
Proposition 2018/19:60
Föredragande: KH

5. Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor (JuU21)
Justering
Proposition 2018/19:71 och motioner
Föredragande: IS

6. En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden (JuU22)
Justering
Proposition 2018/19:66
Föredragande: LL

7. Stärkt ordning och säkerhet i domstol (JuU23)
Beredning
Proposition 2018/19:81 och motioner
Föredragande: MK

8. Skärpt straff för subventionsmissbruk (JuU24)
Beredning
Proposition 2018/19:78
Föredragande: EL

9. Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning (JuU25)
Beredning
Proposition 2018/19:77 och motioner
Föredragande: LL

10. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (JuU2y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Forts. beredning
Skrivelse 2018/19:75
Föredragande: AF

11. Utskottsresa

12. Uppföljningsgrupp

13. EU-frågor

14. Kanslimeddelanden

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 maj 2019 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 26
Utkast till betänkande 2018/19:JuU16
Utkast till betänkande 2018/19:JuU17
Utkast till betänkande 2018/19:JuU21
Utkast till betänkande 2018/19:JuU22
PM, recit och motioner
PM, recit
PM, recit och motionshäfte
Kansli-PM
-
-
Inkomna EU-dokument
-