Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Torsdag 2019-05-02 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-05-02 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (JuU2y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning
Skrivelse 2018/19:75
Föredragande: AF

3. Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet - anpassningar till EU:s dataskyddsreform (JuU26)
Beredning
Proposition 2018/19:65
Föredragande: EL

4. EU-frågor

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 26
Utkast till yttrande 2018/19:JuU2y
PM och recit