Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-05-07 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018 (JuU2y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Skrivelse 2018/19:75
Föredragande: AF

3. Vårändringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2018/19:99 och motioner
Föredragande: MK

4. EU-frågor

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 27
Utkast till yttrande 2018/19:JuU2y (skickas ut under fredagen den 3/5)
PM (skickas ut under fredagen den 3/5)
Inkomna EU-dokument
Arbetsplan 17