Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Torsdag 2019-05-09 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-05-09 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Stärkt ordning och säkerhet i domstol (JuU23)
Justering
Proposition 2018/19:81
Föredragande: MK

3. Skärpt straff för subventionsmissbruk (JuU24)
Justering
Proposition 2018/19:78
Föredragande: EL

4. Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning (JuU25)
Justering
Proposition 2018/19:77
Föredragande: LL

5. EU-frågor

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 28
Utkast till betänkande 2018/19:JuU23
Utkast till betänkande 2018/19:JuU24
Utkast till betänkande 2018/19:JuU25
-
Inkomna skrivelser