Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:3 Torsdag 2018-10-11 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:3
Datum och tid: 2018-10-11 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Rättelse i lag om ändring i rättegångsbalken (JuU2)
Initiativ
Beredning
Föredragande: TL

3. Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning (JuU3)
Beredning
Proposition 2017/18:269
Föredragande: KH

4. EU-frågor

5. Kanslimeddelanden

6. Arbetsplan

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 10.00.


Bilagor


Protokoll 2018/19:2
PM och recit till betänkande 2018/19:JuU2
PM och recit till betänkande 2018/19:JuU3
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Inbjudan från Riksrevisionen
Arbetsplan 2

- - - - - - - - -
Introduktionshandlingar