Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-05-16 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet - anpassningar till EU:s dataskyddsreform (JuU26)
Justering
Proposition 2018/19:65
Föredragande: EL

3. Vårändringsbudget för 2019 (JuU3y)
Yttrande till finansutskottet
Justering
Proposition 2018/19:99
Föredragande: MK

4. Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten (JuU27)
Beredning
Proposition 2018/19:86 och motioner
Föredragande: KH

5. Polisens tillgång till underättelser från Försvarets radioanstalt (JuU28)
Beredning
Proposition 2018/19:96 och motioner
Föredragande: IS

6. Vapenfrågor (JuU29)
Beredning
Motioner
Föredragande: LL/EL

7. Utskottsinitiativ

8. EU-frågor

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 29
Utkast till betänkande 2018/19:JuU26
Utkast till yttrande 2018/19:JuU2y
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
PM, recit och motioner
Begäran om utskottsinitiativ
Inkomna EU-dokument
PM om besök från det tyska parlamentet
Inkomna skrivelser
Arbetsplan