Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-06-11 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av rättschef Martin Valfridsson, Polismyndigheten

2. Justering av protokoll

3. Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten (JuU27)
Justering
Proposition 2018/19:86 och motioner
Föredragande: KH

4. Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt (JuU28)
Justering
Proposition 2018/19:96 och motioner
Föredragande: IS

5. Vapenfrågor (JuU29)
Justering
Motioner
Föredragande: LL/EL

6. Utskottsinitiativ
Begäran om utskottsinitiativ

7. Den parlamentariska kontrollgruppen för Europol (JPSG)

8. EU-frågor
Hantering av EU-relaterade ärenden under sommaren

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 september 2019 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 31
Utkast till betänkande 2018/19:JuU27
Utkast till betänkande 2018/19:JuU28
Utkast till betänkande 2018/19:JuU29
Utskottsinitiativ
Återrapport från JPSG-möte den 24-25 februari 2019
Inkomna EU-dokument
Inbjudan till sommarkaffe
Inkomna skrivelser