Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Torsdag 2018-10-18 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-10-18 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Rättelse i lag om ändring i rättegångsbalken (JuU2)
Initiativ
Justering
Föredragande: TL

3. Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen (JuU4)
Beredning
Skrivelse 2017/18:258
Föredragande: LL

4. Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna (JuU5)
Beredning
Proposition 2017/18:279
Föredragande: CU

5. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
Föredragande: AF

6. EU-frågor

7. Kanslimeddelanden

8. Arbetsplan

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 11.30.

Bilagor


Protokoll 2018/19:3
Utkast till betänkande 2018/19:JuU2
PM och recit till betänkande 2018/19:JuU4
PM och recit till betänkande 2018/19:JuU5
PM och bilagor
Inkomna EU-dokument
Inbjudan till utskottsmingel
Högsta domstolens dom i mål B 2646-18
Arbetsplan 3