Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:5 Tisdag 2018-10-23 kl. 11:30

Tisdag 2018-10-23 kl. 11:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2018-10-23 11:30
Plats: RÖ 7-44

1. Information och överläggning med regeringen i EU-fråga

2. Justering av protokoll

3. Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning (JuU3)
Justering
Proposition 2017/18:269
Föredragande: KH

4. En modersinering av lagen om skiljeförfarande (JuU6)
Beredning
Proposition 2017/18:257
Föredragande: EH

5. Återinförande av direktförverkande i samband med förläggande av ordningsbot (JuU7)
Beredning
Proposition 2017/18:302
Föredragande: EH

6. EU-frågor

7. Kanslimeddelanden

8. Arbetsplan

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00.

Bilagor


Underlag från regeringen
Protokoll 2018/19:4
Utkast till 2018/19:JuU3
PM och recit
PM och recit
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Arbetsplan 4