Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-11-06 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av riksåklagare Petra Lundh

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen (JuU4)
Justering
Skrivelse 2017/18:258
Föredragande: LL

4. Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna (JuU5)
Justering
Proposition 2017/18:279
Föredragande: CU

5. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU1y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Forts. beredning
Föredragande: AF

6. EU-frågor

7. Kanslimeddelanden

8. Arbetsplan

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 november 2018 kl. 10.00.


Bilagor


-
Protokoll 5
Utkast till betänkande 2018/19:JuU4
Utkast till betänkande 2018/19:JuU5
Utkast till yttrande 2018/19:JuU1y
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Förfrågan om besök från Sydafrika
Folk och Försvar Rikskonferens 2019
Justitieutskottets kaffekassa
Arbetsplan 5