Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:7 Torsdag 2018-11-08 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7
Datum och tid: 2018-11-08 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av generaldirektör Martin Holmgren, Domstolsverket

2. Överläggning med regeringen i EU-fråga (kl. 11.15)

3. Förslag till förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online - subsidiaritetsprövning
Beredning
COM(2018) 640
Föredragande: AF

4. Förslag till förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen - subsidiaritetsprövning
Beredning
COM(2018) 631
Föredragande: AF

5. Justering av protokoll

6. Kommissionens arbetsprogram 2019
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
KOM(2018) 800
Föredragande: AF

7. En modersinering av lagen om skiljeförfarande (JuU6)
Fortsatt beredning
Proposition 2017/18:257
Föredragande: EH

8. EU-frågor

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 november 2018 kl. 10.00.

Bilagor


-
Underlag från justitiedepartementet
PM och COM(2018) 640
PM
Protokoll 6
Utkast till betänkande 2018/19:JuU6
-
Inkomna skrivelser