Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:8 Torsdag 2018-11-15 kl. 10:00

Torsdag 2018-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-11-15 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Besök av EU-samordningen och riksdagsförvaltningens representant i EU

2. Överläggning med regeringen (Finansdepartementet) i EU-fråga

3. Justering av protokoll

4. En modernisering av lagen om skiljeförfarande (JuU6)
Justering
Proposition 2017/18:257
Föredragande: EH

5. Återinförande av direktförverkande i samband med förläggande av ordningsbot (JuU7)
Justering
Proposition 2017/18:302
Föredragande: EH

6. Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU1y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering
Föredragande: AF

7. Förslag till förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online - subsidiaritetsprövning
Fortsatt beredning
COM(2018) 640
Föredragande: AF

8. Förslag till förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen - subsidiaritetsprövning
Fortsatt beredning
COM(2018) 631
Föredragande: AF

9. Utskottsinitiativ

10. EU-frågor

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 november 2018 kl. 11.00.

Bilagor


-
Underlag från regeringen
Protokoll 2018/19:7
Utkast till betänkande 2018/19:JuU6
Utkast till betänkande 2018/19:JuU7
Utkast till yttrande 2018/19:JuU1y
Utkast till protokollsutdrag
Utkast till protokollsutdrag
Utskottsinitiativ
Inkomna EU-dokument
Stöd från Sveriges riksdag gällande Kosovos medlemskap i Interpol
Inbjudan till Parliamentary Intelligence Security Forum
Förfrågan från justitiedepartementet om att ta emot ett högnivåbesök från OECD:s arbetsgrupp mot mutor